Vhodný způsob výchovy? Od poslušnosti k odpovědnosti a jít dětem příkladem, říká terapeut Vratislav Hlásek

Dítě tu není od toho, aby jen poslouchalo. Lepší je pomoci mu zapojit kreativitu a kritické myšlení, aby se v současné době naučilo žít.

Mužům dříve stačilo bez řečí napodobovat dědu. Ženám zase babičku. A lidé si pak v zemědělské společnosti s nabytými vědomostmi a zkušenostmi vystačili po celý život.

Ve 21. století je mnohdy potřeba více. „Je třeba překopat výchovné paradigma, aby poslušnost nebyla nejdůležitější vlastností. Nyní by navíc spíš než na vzdělávání měl být kladen důraz na výchovu,“ říká terapeut Vratislav Hlásek.

Lidé se totiž musí přizpůsobovat rychlému vývoji, několikrát za život se rekvalifikovat. „Je dobré rozvíjet kreativitu, naučit děti rozpoznat a zpracovat informace, nenaletět každé dezinformaci a taky aby věděly, komu důvěřovat či nedůvěřovat,“ vyjmenovává Hlásek.

Od oběti k vítězi

Často není potřeba ani děti nějak speciálně vychovávat. Stačí žít tak, jak bychom chtěli, aby žily naše děti. A ony se přidají.

Pokud navíc na sobě rodiče chtějí pracovat, ideální je změnit vzorce, které si neseme z dětství a které nefungují. „Například nežít mentalitu oběti vedle svých dětí. Naopak dozrát, stát se zodpovědným dospělým, stát se vítězem,“ myslí si Hlásek. Vidět ve ve všem, co se nám děje, podíl toho, jak situaci můžeme ovlivnit. Nesvalovat vše na ostatní – na neschopnou vládu, zlého šéfa nebo špatné počasí.

Proč někteří lidé nemohou být šťastní? Jak se vymanit z role oběti? Proč pěstounem nemůže být každý? A jak na sobě mohou rodiče pracovat? Více se dozvíte v podcastu s terapeuty Janem Vávrou a Vratislavem Hláskem.

Vratislav Hlásek je kouč, autor metody osobní re/design a průkopník přechodné pěstounské péče. Se svojí ženou Alžbětou napsal knihu (Re)design rodiny.

S Vratislavem Hláskem si povídal terapeut Jan Vávra, lektor rodičovských kurzů, který je s Ivanou Štefkovou spoluautor Rodičovské posilovny, výcviku odolnosti pro rodiče a rodiny.

Chcete vědět o dalším dílu?