Úvodní stránka

Napumpujeme vaše rodičovské síly

Jako rodičům nám často chybí čas nebo síly věnovat se sobě způsobem, který nás podpoří i rozvíjí. 

Vytváříme podpůrný prostor pro rodiče, ve kterém mohou doplňovat zdroje a získávat vědecky podložené informace o rodičovství.

Zveme vás k objevování toho, co pomáhá právě vám, a k tomu, ať to dále rozvíjíte podle svých potřeb.

Přináší rozhovory s předními odborníky
a témata, která považujeme za důležitá.

Prostřednictvím každodenních kroků
posiluje pilíře odolnosti rodičů.

Nabízí další obsahovou inspiraci
a konkrétní tipy pro rodiče.

Co si přejeme

Neprohlubovat pocity viny rodičů,
prohlubovat soucit se sebou i druhými.

Nabízet rodičům aktuální poznatky
podložené vědou a dobrou praxí.

Rozšiřovat spektrum možného chování rodičů každodenními drobnými krůčky.

Články

Co nabízíme

Kdo jsme?

Ivana Štefková

Máma dvou dětí.
Přenáším psychologické poznatky do každodenního života.
Dvanáct let zkoumám, jak zvládat náročné situace.

Jan Vávra

Táta dvou dětí. 
Ukazuji cesty k výchově, v níž rodiče i děti vyhrávají.
Dvanáct let se věnuju terapii, vedu kurzy pro rodiče

Média

Honza v DVTV:

Pohlavek, nebo naslouchání? Rodič je silnější, moc ale nemusí zneužívat