Honza Vávra

Jsem psychoterapeut a lektor. V současnosti také moderátor podcastu. Zajímá mě, jak funguje naše mysl, emoce, mozek a jak žít vyrovnaný život. Řadu let pracuji s lidmi v individuální terapeutické praxi  i prostřednictvím kurzů.

Zabývám se studiem a uplatňováním kontaktního, empatického, respektujícího a win-win rodičovství od narození prvního syna v roce 2009. Syny mám dva. 

Velkou inspirací v rodičovství je mi moje žena Alena Vávrová, která je dětská psycholožka a psychoterapeutka. Jsem zástupcem organizace Gordon Training International pro Českou republiku a Slovensko. 

Jsem spoluautorem kurzů Rodičovství jako cesta a Rodičovská posilovna. Moderuji podcast Rodičovská posilovna, kde vedu rozhovory s předními odborníky na psychologii a jiná pro rodiče zajímavá témata.

Vystudoval jsem andragogiku se zaměřením na vzdělávání na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jsem absolventem psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii, o které jsem psal diplomovou práci. Jsem členem České asociace pro psychoterapii.

Za nejdůležitější vzdělání a zdroje pro svoji práci považuji lektorské kurzy P.E.T. – Výchova bez poražených a T.E.T. Škola bez poražených podle Thomase Gordona. 

Zajímá mě humanistický a transpersonální přístup, pozitivní psychologie, neurobiologie a studium traumatu.

Těší mě hudba a zpěv, divadelní improvizace, procházky se psem nebo cvičení jóga a čchikung.

Ivana Štefková

Jsem psycholožka a vypravěčka. Osmnáct let pomáhám lidem mluvit o svých prožitcích tak, aby je posilovaly. Dvanáct let zkoumám, jak přetvořit životní nesnáze v příležitost pro vlastní růst. Mým srdečním tématem je resilience ~ schopnost ohnout se, ale nezlomit.

Resilience je pro mě odpovědí na to, jak se vracet do své životní pohody (do svého well-beingu). Je mojí oporou i při výchově dcery (*2013) a syna (*2018). 

Během psaní diplomové práce na téma Výchova k odpovědnosti jsem objevila Thomase Gordona, jeho knihu o rodičovství mi kamarádka tehdy dovezla až z Ameriky. V češtině ještě nebyla dostupná.

Na kurzu pro lektory Výchovy bez poražených jsem poznala Honzu Vávru, který se později zapojil do mého výzkumu resilience. Společně tvoříme Rodičovskou posilovnu. 

Vystudovala jsem pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Diplomovou práci jsem psala o resilienci dospívajících a vyšla online. Do tématu jsem se výzkumně ponořila během devíti let doktorského studia.

S láskou a zájmem sleduji aktuální psychologické poznatky, průvodci mi jsou Martin Seligman, Karen Reivich, Brené Brown, Mary Pipher, Edith Eva Eger, Viktor Frankl, Emmy Werner, Daniel Siegel a Lucy Hone. 

Zajímá mě humanistický a existenciální přístup, pozitivní psychologie a psychoterapie, logoterapie, storytelling a příběhy přeživších.

Miluju básně Jana Skácela, povídky Jana Čepa a písně Mumford & Sons. Ráda se směju – sobě, svým kocourům, s mužem a dětmi.