Pomožte nám s vývojem aplikace a získejte odměnu

Vyvíjíme obsah aplikace pro rodiče. Chceme do toho zapojit také Vás – rodiče. I vy můžete ovlivnit, jak bude aplikace vypadat a co bude obsahovat a stát se jednimi z našich prvních uživatelů. V tuto chvíli nám můžete pomoci tím, že si vyberete jednu s odměn a popovídáte si s naším výzkumníkem Jakubem.

Pokud nám pomůžete s vývojem aplikace, můžete získat jednu z následujících odměn:

Kurz Rodičovská posilovna – kurz na posílení rodičovských sil, kteřý představuje základní pilíře vztahové pohody a odolnosti. 

Online kurz trvající 12 týdnů se zaměřuje na rozvoj emocionální inteligence, zlepšení vztahů a komunikace a na podporu osobního růstu a rozvoje. Vzhledem k tomu, že mnoho rodičů často nemá čas nebo sílu věnovat se sobě způsobem, který by je podpořil a rozvíjel, kurz nabízí vědecky ověřené cvičení, kterými je účastníky provede, aby se naučili využívat prospěšné nástroje a strategie pro sebe v jejich náročné rodičovské situaci. 

 

Kurz pomáhá vytvořit nové návyky, které mohou vést k výrazné změně za pouhých pár minut denně. Kurz také pomáhá porozumět dětem i partnerským vztahům. Kurz byl základem Rodičovské posilovny a tím i vzniku aplikace. V tuto chvíli je neprodejný, ale úspěšně ho absolvovalo několik desítek rodičů a prodával se za 2900 Kč

 

Kurz Rodičovství jako cesta kurz, který představuje několik základních vývojových témat dětí i rodičů 

Kurz má za cíl pomoci rodičům, jak budovat a udržovat dlouhodobě fungující vztahy s jejich dětmi. Účastníci kurzu se učí porozumět jak vývoji svých dětí, tak i svému vlastnímu vývoji. Kurz také nabízí, jak porozumět zkušenostem z vlastního dětství, jak se přenáší do rodičovství a jak se od nich osvobodit, nebo je naopak využít. Komunikace v rodině je také důležitou součástí kurzu, a účastníci se naučí, jak ji zlepšit, aby vztahy v rodině byly opravdu blízké. Kurz byl vytvořen manželi Vávrovými.

Čtyři webináře na důležitá rodičovská témata s odborníky, kteří se podílí na obsahovém vývoji aplikace Onesto App

Empatická komunikace a výchova 0-5 let – Jan Vávra 

 Webinář pro rodiče dětí v období od narození do pěti let, kteří chtějí položit základy přístupu „bez poražených“. Účastníci se dozvědí, jak pracovat s emocemi sebe i dítěte, jak porozumět potřebám dětí a jak oslovovat části mozku, které jsou již dítě schopné použít. Webinář také ukáže, jak empatická komunikace a přístup „bez poražených“ podporují citovou vazbu mezi dítětem a rodičem.

Sourozenecké vztahy „bez poražených“ – Jan Vávra 

Webinář pro rodiče sourozenců, kteří se chtějí naučit, jak podpořit a utvářet sourozenecké vztahy s ohledem na přístup „bez poražených“. Účastníci se dozvědí, jak neupadat do role soudce nebo hlídače, jak porozumět potřebám dětí a jak můžeme podpořit utváření sourozeneckých vztahů. Webinář také nabídne různé metody Výchovy bez poražených, které lze použít při řešení konfliktů a naučí děti řešit spory přístupem „bez poražených“ a jak to souvisí s vývojem nervové soustavy.

Jak pracovat se strachem a úzkostí dětí – Mgr. Alena Vávrová

Tento webinář se zaměřuje na problematiku strachu a úzkosti u dětí a nabídne účastníkům nástroje, jak tuto problematiku identifikovat a jak s ní pracovat. Účastníci se dozví, jakým způsobem mohou pomoci dětem překonat obavy a strachy, jak podpořit důvěru dětí v sebe sama a vytvořit pro ně bezpečné prostředí. Dále budou probrány praktické rady, jak reagovat na situace, kdy se dítě cítí ohroženo nebo vystaveno stresu, a jak vytvořit příznivé podmínky pro učení se řešit obtíže a zvládat náročné situace.

Odměnu si vyberete během rozhovoru s výzkumníkem.