Rodič ve své síle

webinář zdarma

Živě už ho nestihnete.
Přihlášeným zašleme záznam,
který bude k dispozici do neděle 6. února.

Co je záměrem webináře?

Zarámovat pojem odolnost a ukázat, jak nás může v rodičovství podpořit.

Představit si jednotlivé pilíře,
ze kterých můžeme čerpat.

Uvědomit si, kde je nám
v rodičovství dobře, a jak se tam vracet.

Rodičovství nás často staví před nové výzvy a situace.

Neexistuje na něj jednoduchý návod či recept.

Rodičovskou posilovnu tvoříme se záměrem poskytnout rodičům podporu. Nabízíme osvědčené způsoby a vědecky podložené informace. Přejeme si zvyšovat odolnost rodičů tak, aby trávili více času ve své zelené zóně uměli se do ní snadněji vracet.

Webinářem vás provede

Ivana Štefková

Jsem psycholožka a vypravěčka. Patnáct let pomáhám lidem mluvit o svých prožitcích tak, aby je posilovaly. Deset let zkoumám, jak přetvořit životní nesnáze v příležitost pro vlastní růst. 

Mým srdečním tématem je resilience ~ schopnost ohnout se, ale nezlomit.Vystudovala jsem pedagogiku na FF UK a psychologii na FF UP. 

Rodič ve své síle

webinář zdarma

Živě už ho nestihnete.
Přihlášeným zašleme záznam,
který bude k dispozici do neděle 6. února.