Chcete zlepšit vztah s dětmi? Zkuste empatickou komunikaci, glosují Ivana a Honza z Rodičovské posilovny

Jak rozvíjet důvěru mezi námi a potomky? Naslouchejme, buďme autentičtí a neřešme problémy zbytečně za ně.

Věty jako „Poslouchej a mlč“, křik a pláč už nemusí být součástí našich domácností. Vytříbit komunikaci nám pomohou principy Výchovy bez poražených podle Thomase Gordona. „Je potřeba hledat to, co nám funguje teď, i když to za půl roku už fungovat nemusí,“ říkají psycholožka Ivana Štefková a terapeut Jan Vávra.

Jen odříkat naučené věty nestačí

V první řadě je důležité, abychom byli jako rodiče autentičtí. „Když se nám něco nelíbí, dáme to najevo. Děti vědí v každém okamžiku, jak na tom jsou,“ vysvětluje Jan Vávra. Dusno doma nezmizí, pokud se budeme tvářit, že se nic neděje, a přitom z nás bude proudit negativní energie. „Děti reagují na naši energii. Proto nefungují naučené věty z kurzů. Děti to vycítí,“ vysvětluje Ivana Štefková.

Nejde o správná slova, ale o to, jak se komunikace tvoří. Pokud budeme pouze předstírat, že rozumíme, co se děje, potomka tím neuchlácholíme. „Je potřeba se opravdu nalaďovat na dítě a snažit se mu porozumět,“ vysvětluje Jan Vávra.

Zkusme jen sledovat a pochopit

Existuje celá řada situací, které můžeme s dětmi zažít. Klíčové je, abychom porozuměli, kdy problém náleží jen nám rodičům, kdy pouze dětem a kdy jde o problém obou. Podle toho pak lze správně zvolit nástroje jako aktivní naslouchání, příběhy, popisování situace a vysvětlování následků nebo uzavírání dohod.

Důležité je myslet na jednu věc. „Dětský problém nesmíme vidět jako malicherný, ale naopak jej brát vážně,“ podotýká Jan Vávra. Berme v potaz všechny potřeby a hledejme řešení, které bude vyhovovat všem.

Když zasahujeme jako rodiče příliš 

Mnohdy jako zkušenější říkáme dětem, jaké je podle nás správné rozřešení situace. Přitom potomek může přijít s lepším nápadem. Jindy máme pocit, že musíme vzít spravedlnost do vlastních rukou, ačkoliv neznáme situaci celou. Nebo naopak ji ignorovat, protože se nás citově dotýká. „Nevěříme druhému, že když o tom začne mluvit, nalezne sám řešení,“ doplňuje Jan Vávra.

Jak se v jednotlivých situacích orientovat? Které nástroje nám mohou pomoci? Jak se zachovat, když nám dítě chce rozstříhat záclonu? A jak budovat důvěru? Více se dozvíte v podcastu s terapeutem Janem Vávrou a psycholožkou Ivanou Štefkovou.

Psycholožka Ivana Štefková poznává a objevuje resilienci ~ schopnost ohnout se, ale nezlomit. Terapeut Honza Vávra je lektor rodičovských kurzů. Společně vytváří podpůrný prostor pro rodiče a rodiny Rodičovská posilovna.

Odkazy na knihu zmiňovanou v podcastu:

📖  Thomas Gordon: Výchova bez poražených

V bonusovém díle na platformě Pickey najdete:
👫 o komunikaci a výchově bez poražených