Podcast

Podcast, který objevuje rodičovství v jeho rozmanitosti.

Host Rodičovské posilovny – rozhovory s inspirativními kolegy, kteří pracují s rodiči a věnují se oblasti duševního zdraví.

Nad věcí – společné glosování rodičovských témat, propojení našich zkušeností z klientské praxe, aktuální literatury i výzkumů.

Rodičovské objevy – rozhovory s rodiči, kteří sdílí, co díky rodičovství objevili.